Project omschrijving

Open Poen

Vormstrateeg-Open-Poen

Een online subsidie-tracker

Dat is kortweg Open Poen. De site en app zijn ontwikkeld in opdracht van en in samenwerking met Open State Foundation en de Gemeente Amsterdam.

Open Poen is een platform voor Amsterdam waarin wordt bijgehouden wat de uitgaven zijn voor openbare projecten. Als een betrokken burger bijvoorbeeld iets wil organiseren, dan kan de gemeente daar geld voor vrijmaken. Met de subsidie-checker kan worden bekeken of het geld goed besteed wordt.


Functie, wireframe, design

Vanaf de start van het project is de Vormstrateeg betrokken. In een ‘design sprint’  hebben we met de samenwerkingspartijen de gewenste functionaliteiten in kaart gebracht. Ter plekke hebben we dat samengevat en verwerkt in een wireframe. Het feit dat we vanaf het begin van het project betrokken waren, maakte het voor ons als bureau extra interessant. Zo kun je al in een vroeg stadium je toegevoegde waarde leveren.

Iedereen was het erover eens dat het écht een complex verhaal zou worden. David, webdesigner bij de Vormstrateeg: ‘Het is een uitdaging om er dan een ‘simpele’ oplossing voor te verzinnen om er een logisch geheel van te maken.’

Logisch design

Een bezoeker van Open Poen moet niet uitgedaagd worden om een site te analyseren. Alles moet op een vanzelfsprekende plek staan. Daarover is steeds nagedacht: de userbility maar ook de uitstraling moeten kloppen. Lisette Kalshoven van Open State is heel tevreden over wat er nu staat: ‘Het diende gelijk als case voor een volgende complexe klus!’

Vet logo

Open Poen moet vertrouwen wekken, vriendelijkheid en transparantie uitstralen. Dat komt terug in het logo en in de huisstijl. Kijk en oordeel zelf. Tot die tijd mag je het doen met het oordeel van David: ‘Het is gewoon een supervet logo!’

  • Huisstijlontwikkeling

  • Ontwerp logo

  • Ontwikkeling brandmanual

  • Vormgeving diverse huisstijlmiddelen

  • Webdesign

Ben je nieuwsgierig?

Wij ook naar jou. Laten we kennismaken!

Stuur een mailtje of bel!