Hoezo Veilig?

Elk ongeluk in de bouw is er één te veel. En soms onnodig als alle veiligheidsregels waren nageleefd. Tja, regels bedenken is 1. Regels naleven is een heel ander verhaal!

 Ja maar… echt?

Voor Kondor Wessels Amsterdam hebben we een veiligheidsquiz gemaakt voor het intranet. Wekelijks wordt er aan alle medewerkers een vraag gepresenteerd die vanuit verschillende invalshoeken betrekking heeft op de veiligheid. Zo blijft het onderwerp actueel!

Gewoon goed en veilig bouwen 

Veiligheid staat binnen dit bouwbedrijf al hoog op de agenda. De aandacht erop vestigen op een zeer laagdrempelige, terugkerende manier is echter nieuw.

Zo doen wij dat

In een opvallende stijl hebben we een aftrapcampagne ontwikkeld om de quiz aan te kondigen. Inmiddels loopt de quiz enkele weken en doen vrijwel alle medewerkers wekelijks mee.